ข้อมูล | ยานพาหนะ

# รูปภาพ ชื่อรถ เลขทะเบียน รายละเอียด พนักงานขับรถ
1 รถ 6 ล้อ 40-0133 สกลนคร รถหกล้อ Hino นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0833550993
2 รถบัส 40-0156 สกลนคร รถบัสโรงเรียน นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0833550993
3 รถตู้ นข 2899 สกลนคร รถตู้ นายประทีป สิงนวน
เบอร์โทรศัพท์ :
4 รถตู้ ก 1331 สกลนคร รถตู้คันใหม่ นายจีรศักดิ์ อุสาพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0645169189