ข้อมูล | ยานพาหนะ

# รูปภาพ ชื่อรถ เลขทะเบียน รายละเอียด พนักงานขับรถ
1 รถตู้ นข 2899 สกลนคร รถตู้ นายพิสิฏฐ์ วิจิตรพลเกณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0971648944
2 รถ 6 ล้อ 40-0133 สกลนคร รถหกล้อ Hino นายอนุชิต วงค์ประชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0802786959
3 รถบัส 40-0156 สกลนคร รถบัสโรงเรียน นายสุขสถิต แสนต่างนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0987973995
4 รถตู้ นข 5350 สกลนคร รถตู้คันใหม่ นายจีรศักดิ์ อุสาพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0645169189
5 รถตู้ 1527 สกลนคร รถตู้คันเก่า นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0936195968