ข้อมูล | ยานพาหนะ

# รูปภาพ ชื่อรถ เลขทะเบียน รายละเอียด พนักงานขับรถ
1 รถตู้ นข 2899 สกลนคร รถตู้ นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0833550993
2 รถ 6 ล้อ 40-0133 สกลนคร รถหกล้อ Hino นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0833550993
3 รถบัส 40-0156 สกลนคร รถบัสโรงเรียน นายสุขสถิต แสนต่างนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810546416
4 รถตู้ ก 1331 สกลนคร รถตู้คันใหม่ นายจีรศักดิ์ อุสาพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0645169189
5 รถตู้ 1527 สกลนคร รถตู้คันเก่า นายประเนียง อ่อนจงไกร
เบอร์โทรศัพท์ : 0936195968